Výzva k výročí 100 let

13.01.2012 10:25

… jestli čteš tyhle řádky, ať se cítíš být jedním ze členů skautského hnutí, kterékoliv organizace, ať už máš Skautský Slib léta za sebou nebo jsi teprve na počátku své skautské cesty… Nezapomínej prosím na to, že my, současníci, nejsme jediní a už vůbec ne ti první, kteří skautské zákony ctí.


Rok 2012 je pro nás, skauty v Českých zemích, důležitým milníkem. Bude tomu totiž rovných 100 let od doby, co A. B. Svojsík uspořádal první Skautský tábor v naší zemi.


Posílám proto výzvu! Výzvu každému skautskému oddílu v České Republice. Připomeňme si těch 100 let. Připomeňme ta krásná léta zachovávání skautských tradic, ta léta nekončícího kruhu předávání znalostí a zkušeností. Připomeňme ale i ta krutá léta. Léta, kdy se skautské zásady neslučovaly s právem na normální život. Léta, která přinesla i nemálo obětí.


Připomeňme je, ale tak trochu po skautsku. Ne velkým průvodem, plným praporů a vyznamenání. Ne bouřlivou oslavou. Na vzpomínku nechť každý oddíl založí oheň.

 
V sobotu 18. února roku 2012 nechť členové oddílů vyberou ve svém okolí nejvyšší, nezalesněný vrchol, postaví pagodu a vyčkají na 18. hodinu. V tento moment ať vzplanou skautské pagody po České zemi. Z vrcholu na vrchol ať je vidět oheň. Oheň vzpomínky a úcty k tomu, co bylo a zároveň oheň naděje a síly k tomu, co bude.

Za Fryštácké oddíly SSS ČR, se stiskem levice Adam Bělák