Rozdávali jsme Betlémské světlo

01.01.2012 00:00

I letos pro něj ve Vídni byli i mohelničtí skauti. Vůdce Dan, rádce Jirka Klemš, skauti Honza Peškar a Michal Pokorný. Do rakouské metropole jsme dorazili autem v dopoledních hodinách v sobotu 10.12.2011 a ještě si stihli prohlédnout jeden z vánočních trhů, kterými je Vídeň proslulá. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhla v 14.00 hodin v chrámu Zur Heiligen Familie. Už zdálky bylo vidět, že chrám okupují snad stovky skautů z celého světa. Dovnitř jsme se takřka nevešli, ale skauti se umí uskromnit. Opět se zde ukázalo, že mnoho skautů je zároveň i sběrateli, neboť tolik zájemců o naše šátky jsme dlouho neměli.
Během mše předala rakouská jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského Munderfingu Sarah plamínek Světla jednotlivým skautským delegacím ze všech koutů naší planety. I my jsme stáli společně se skauty z Brna a Hradce Králové při předání a pak už si opatrně plamínek přenášeli do auta.
Zpáteční cesta s drahocenným nákladem proběhla bez komplikací. Díky tomu jsme byli asi první, kdo letos přenesl Betlémské světlo do republiky. A když novináři fotografovali na brněnském nádraží skauty se Světlem, to naše již hořelo v Mohelnici.
Po 14 dní jsme se o něj starali ve dvou domácnostech – radostně požíralo svíčky u Sedláčků a u Klemšů. Během té doby jsme ho využili při několika akcích. Předně to byl jeho rozvoz po nám přidělené vlakové trase Mohelnice – Zábřeh – Šumperk v sobotu 17.12.2011. Ten den byl velký vítr, tak jsme se dost obávali, ale nakonec se vše odehrálo bez větších problémů a Světlo si z našich rukou vzali skauti i neskauti ze Zábřeha, Lesnice, Červené Vody, Bludova, Postřelmova a Šumperka. Úspěšnou misi zvládli Jirka a Jan Peškarovi s Jirkou Klemšem.
Týž den odpoledne jsme měli oddílovou Vánoční schůzku v naší klubovně na Olomoucké ulici, Světlo zde hořelo na slavnostním místě, dokonce si pro něj přišli i naši skautští bratři z Loštic.
V pátek před Štědrým dnem jsme již stáli u Vánočního stromu a předávali Světlo do rukou mohelnických občanů. Máme radost, když vidíme, že každý rok si pro něj chodí více lidí. Rádi si tiskneme ruce se starými skauty, kteří chodí pravidelně, a vždy je netrpělivě vyhlížíme. Plamínek jsme i letos zanesli k našim starším spoluobčanům, kteří si pro něj nemohou sami přijít. Ani nepříznivé počasí nám ten podvečer nezkazilo.
Na Štědrý den ráno se nás sešlo více, počasí bylo mnohem lepší a lidiček také neubylo. Tradičně jdeme také do farního kostela sv. Tomáše z Canterbury, kde každý rok zapalujeme plamínek pro farníky a návštěvníky betléma. Fotíme se zde a pan Nenkovský nám sděluje novinky a spouští pohyblivý betlém.  Kluci mají oči navrch hlavy a ani se jim nechce domů.
Pak už si pod Vánočním stromem přejeme krásné svátky, kluci si odpalují Světlo i pro sebe a své příbuzné a letošní ohnivá služba pro nás končí. V mnoha domácnostech i letos hořel oheň z Betléma i díky nám!